Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht aan deze website, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op mijn website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

EtD-fotografie geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.
 
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van EtD-fotografie.
 
Deze website bevat links naar andere websites. EtD-fotografie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
 
EtD-fotografie behoudt zich het recht voor deze disclaimer ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.